Viziune

Home / Viziune

Şcoala Gimnazială ,,George Călinescu” – Oneşti răspunde cerinţelor de formare a elevilor  în spiritul dobândirii cunoştinţelor şi competenţelor utile în dezvoltarea lor ulterioară. De asemenea, şcoala noastră promovează norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum: democraţie, libertate, adevăr.