Dotări

Home / Dotări

Şcoala beneficiază de o suprafaţă totală de 4290 mp, din care clădirea şcolii se află pe o suprafaţă de 1253 mp, sala de sport pe  2473 mp, spațiu verde 563,8 mp. Activitatea noastră se desfășoară în mai multe clădiri:

 • corpul A, situat în str. Armoniei nr 4, dat în folosinţă la 01.09.1980, are patru nivele şi conţine săli de clasă, cancelarie, birouri pentru secretariat şi direcțiune, laboratoare, cabinete, bibliotecă, birouri administraţie și contabilitate, centrul de documentare şi informare, sală de festivități – Clubul elevilor, grupuri sanitare, sală de sport. Această clădire a fost renovată în perioada sept 2009 – iulie 2011;
 • corpul B, situat în B-dul Republicii nr 43, are trei nivele şi se compune din săli de clasă, cancelarie, grupuri sanitare, cabinet logopedie, sală de sport, cabinet medical;
 • fosta Grădiniță cu program prelungit nr 5, devenită structură a școlii, (nivel preșcolar), situată în str. Armoniei nr. 4, are săli de clasă, cabinet medical, bucătărie, sală de mese, birou administrator, grupuri sanitare, cancelarie;
 • Grădinița cu program normal nr 11, situată în str. Victor Babeș nr. 8, are săli de clasă, grupuri sanitare, cancelarie;
 • sala de sport, situată în B-dul Republicii nr 60;

 

Şcoala are sistem propriu de încălzire – centrală termică racordată la reţeaua de gaz metan a oraşului. Școala și curtea școlii (corp A) sunt dotate cu sistem de supraveghere video și cu stație radio.

 

Şcoala dispune de următoarele spaţii:

 • 49 săli de clasă cu mobilier nou sau recondiţionat;
 • 1 laborator de biologie;
 • 1 laborator de fizică;
 • 1 laborator de chimie;
 • 2 laboratoare de informatică;
 • 1 cabinet de matematică;
 • sală de festivităţi – clubul elevilor;
 • bibliotecă cu 445 de volume;
 • centru de documentare şi informare;
 • bază sportivă compusă din:
  • 3 săli de sport
  • 2 terenuri de sport
  • 4 vestiare
 • 3 cabinete medicale;
 • cabinet de logopedie;
 • cabinet de consiliere şcolară;
 • 4 cancelarii;
 • birou direcțiune;
 • birou contabilitate;
 • birou administrație;
 • 3 spații distribuire cornul și lapte;
 • instrumente muzicale: pian, chitare;
 • echipamente audio-video:
 • 5 televizoare,
 • 2 staţii de amplificare,
 • 2 combine muzicale;
 • 3 microfoane;
 • 5 DVD playere;
 • comunicaţii:
 • 5 linii telefonice;
 • 2 faxuri;
 • conexiune la internet: două rețele conectate la internet în laboratoare, cabinete, birouri; conexiune wireless sai prin fir în toate sălile de clasă;
 • tehnică de calcul
 • 70 laptopuri (laptop şi videoproiector în toate laboratoarele și sălile de clasă);
 • 45 de calculatoare;
 • 17 imprimante și/sau copiatoare în laboratoare, cabinete, birouri sau în sălile de clasă;
 • o tablă interactivă SmartBoard;